Hele hoger onderwijs moet over de grens kijken 4

Wat ik mis in de pleidooien voor internationalisering van het hoger onderwijs is een antwoord op de vraag waarom het voor buitenlandse studenten steeds minder aantrekkelijk wordt om aan een Nederlandse universiteit of hogeschool te gaan studeren. Ten eerste is daar de bizarre bureaucratie waar met name studenten uit niet-EU-landen zich aan moeten onderwerpen. Een belangrijk aspect tegen een studie in Nederland betreft voorts de kosten voor studie en levensonderhoud: Nederland blijkt een steeds duurder land te zijn om te leven en te studeren. Nu al mogen instellingen voor studenten met een nationaliteit buiten de EU een hoger (instellings-) collegegeld vragen, maar als binnenkort de rijksbijdrage voor deze categorie studenten helemaal vervalt zullen de instellingen wel verplicht zijn, het collegegeld kostendekkend te maken, wat neer kan komen op 8.000 à 10.000 per jaar. Tel daarbij de kosten van kamerhuur, verzekeringen, studieboeken en verder levensonderhoud bij op (zeg ruim 7.300 per jaar) en het zal duidelijk zijn dat een student uit bijvoorbeeld een Zuid-Amerikaans of een Afrikaans land, niet snel een studie in Nederland zal (kunnen) overwegen.

    • Erica de Wijs
    • Studentendecaan Hbo