Hele hoger onderwijs moet over de grens kijken 2

Zo'n vijftien jaar geleden gingen hogeronderwijsinstellingen in het Amsterdamse elkaar met geld en tijdverslindende reclamecampagnes te lijf.

Bij vooruitstrevende bestuurders brak echter spoedig het besef door dat samenwerking tussen universiteiten en hogescholen ongetwijfeld tot een meer doelmatige aanwending van toen al zeer bescheiden onderwijs- en onderzoeksmiddelen in dit land zou kunnen leiden.

Sedertdien werken Universiteit en Hogeschool van Amsterdam intensief samen. Niet door à la Bos alles in de blender te gooien in de illusie dat als vanzelfsprekend het beste zal zegevieren. Maar juist door het onderscheid tussen wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en een op de professionele beroepspraktijk gerichte aanpak zorgvuldig te koesteren en in gezamenlijkheid verder uit te bouwen.

Met een breed aanbod van alleen al in UvA-HvA combinatie zo'n 300 bachelor- en masteropleidingen over de volle breedte van de verschillende disciplines, aan keuzevrijheid geen gebrek.

Samenwerken als middel om het maximale uit getalenteerde jonge mensen te halen. Hen een opleiding te bieden die past bij hun uiteenlopende aanleg, kwaliteiten en ambities. Een manier om met behulp van goede overstapmogelijkheden en op elkaar aansluitende onderwijsprogramma's de talloze verkeerde studiekeuzes snel te kunnen bijstellen en dure studie-uitval waar mogelijk te voorkomen.

En een uitstekende basis om de aanwezige universitaire infrastructuur voor onderzoek en de vele inzichten en ervaringen uit de professionele beroepspraktijk op een zinvolle wijze met elkaar te verbinden. Geen gemakkelijke weg, want de verschillen tussen de meer op reflectie gerichte universitaire cultuur en de ondernemende meer praktische aanpak in het hbo openbaart zich dagelijks in nagenoeg alle lagen van de beide organisaties.

Het is echter juist deze confrontatie die, mits op de juiste wijze gekoesterd, een voedingsbodem vormt voor innovatie en vernieuwing. En in dat koesteren laat de Haagse politiek het al vele jaren afweten.

    • Jacqueline van Zoggel
    • Coördinator Samenwerking Uva-Hva