Geen beletsel publicatie van subsidies

Minister Veerman (Landbouw) mag volgende week de gegevens van Nederlandse ontvangers van Europese landbouwsubsidies openbaar maken. Dat heeft de voorzieningenrechter in Assen vanmorgen beslist.

Tegen openbaarmaking was bezwaar aangetekend door de Drentse boerin Sigrid Hartlief-Arends, die de rechter gisteren in kort geding om een voorlopige voorziening tegen openbaarmaking had gevraagd. Volgens Hartlief kan publicatie van de gegevens leiden tot inbreuk op haar privacy en een bedreiging van haar veiligheid. Zij was vanmiddag niet voor commentaar bereikbaar. Er is geen beroep tegen de uitspraak mogelijk.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw toonde zich ,,tevreden'' met de uitspraak van de rechter in Assen. Bij het departement waren vanmorgen 74 bezwaarschriften bekend tegen openbaarmaking. Bovendien hebben nog tien agrarische ondernemingen een voorlopige voorziening aangevraagd bij verschillende rechbanken in het land.

Om openbaarmaking van de subsidiegegevens was gevraagd door de aan de PvdA gelieerde Evert Vermeerstichting (EVS) die zich met ontwikkelingsvraagstukken bezighoudt. Het verzoek in het kader van de Wet openbaarheid bestuur maakt deel uit van een Europese campagne om meer inzicht te krijgen in wie de ontvangers zijn van de in totaal ruim 40 miljard euro die jaarlijks aan landbouwsubsidies wordt uitgedeeld. Hiervan krijgen Nederlandse agrarische ondernemers 1,26 miljard.

Een woordvoerder van de EVS noemde het vonnis van vanmorgen een ,,heldere uitspraak in een zeer heldere zaak''. Volgens hem hoeft niets openbaarmaking van de gegevens nu in de weg te staan ,,mits de andere zaken op eenzelfde manier aflopen''.

Voor de rechtbank in Assen betoogde mevrouw Hartlief gisteren dat het haar er niet om gaat ,,dat een ander kan zien wat je ontvangt, maar wat die (met deze gegevens) doet''. De gevolgen van openbaarmaking zijn volgens haar ,,niet te overzien''. Zij beklaagde zich er bij de rechter over dat de publiciteit rond haar verzoek bij de rechtbank had geleid tot hinderlijke telefoontjes en e-mails.

In een aantal landen van de Unie zijn de gegevens over de ontvangers van Europese landbouwsubsidies al geheel of gedeeltelijk openbaar. Het gaat hierbij om onder meer Groot-Brittannië, Ierland, Zweden, Denemarken en Spanje.

De Europese Commissie lijkt positief te staan tegenover verdere openbaarmaking. Eurocommissaris Kallas (Administratieve Zaken) zei eerder dit jaar dat ,,transparantie een van de strategische doelstellingen'' van de Commissie is. Vorige maand verzocht de directeur-generaal voor landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie per brief de permanente vertegenwoordigingen van de EU-lidstaten om informatie over de wijze waarop in hun landen gegevens over de subsidieontvangers (op internet) zijn gepubliceerd. De Commissie wil links naar deze websites maken, aldus de brief.