Dijkdeskundigen: `Nederland staat zwak bij rampen'

Nederland moet de dijken versterken en verdergaande rampenplannen maken om de gevolgen van overstromingen te beperken. Dat zeggen deskundigen op het gebied van waterbeheer en rampenbestrijding in deze krant, in reactie op de overstromingen in het Amerikaanse New Orleans.

De kans dat een overstroming zoals in New Orleans zich in Nederland voordoet, acht het ministerie van Verkeer en Waterstaat desgevraagd ,,erg klein''. Niettemin is een aantal deskundigen er niet gerust op. Ben Ale, hoogleraar rampenbestrijding en veiligheid aan de TU Delft, wijst erop dat 15 procent van de primaire waterkeringen niet aan de normen voldoet. Van nog eens 35 procent is het niet bekend.

Ale: ,,In de wet staat dat de dijken zijn gebouwd om waterstanden te kunnen keren die eens in de tienduizend jaar voorkomen. Maar dat is niet de werkelijkheid.''

Han Vrijling, hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft, vindt dat de ,,enorme schade'' in New Orleans Nederland zou moeten aansporen de kans op een overstroming verder te verkleinen. Vele deskundigen denken dat Nederland onvoldoende is toegerust om de gevolgen van een overstroming het hoofd te bieden.

Voorzitter Sybe Schaap van de Unie van Waterschappen: ,,Als u vraagt of Nederland z'n zaakjes op orde heeft, dan zeg ik: niet genoeg.'' Voorzitter Uri Rosenthal van het COT, een instituut voor veiligheids- en crisismanagement, vindt dat de scenario's voor evacuaties moeten worden aangepast. ,,De huidige scenario's gaan niet verder dan de evacuatie van enkele tienduizenden mensen. Dat is aan de geringe kant.''

Hoogleraar Ale: ,,Er is niet één rampenplan dat ervan uitgaat dat alles uitvalt, zoals in New Orleans. Dat er geen telefoon meer is, geen riolering, geen stroom, en dat het zogenaamd goed opgeborgen chemisch afval boven komt drijven.''

ACHTERGROND: pagina 3

    • Arjen Schreuder