CV

Beide meisjes studeren aan dezelfde faculteit in Utrecht. Ze zijn eerstejaars studenten Nederlands Recht. Als keuzevak hebben ze `Legal English voor academische doeleinden'. Dan kunnen ze later ook internationaal aan de slag. De lessen bestaan uit het voorbereiden en opvoeren van dialoogjes.

Ze vinden elkaar snel en zijn als eersten aan de beurt om een sollicitatiegesprek te `spelen'. De tekst wordt eerst in het Nederlands geschreven. Met een woordenboek proberen ze er een zo goed mogelijke vertaling van te maken. Op de bewuste dag luisteren de medestudenten geboeid naar de vloeiend lopende presentatie. Vloeiend, tot de laatste zin: ,,Okay, leave your central heating with my secretary, you 'll hear from us!''

    • Kitty van Vlaanderen