Annan roept op tot verdere hervormingen bij VN

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, heeft gisteren de ruim 170 wereldleiders op de driedaagse top bij de Verenigde Naties in New York met een peptalk krachtig opgeroepen tot verdergaande hervormingen bij de VN.

,,Ik roep u als wereldleiders, individueel en gezamenlijk, op om aan deze hervormingsagenda te blijven werken, om het geduld te hebben door te zetten, en de visie [te hebben] om echte eensgezindheid te smeden'', zei Annan bij het begin van de top. Hij noemde de slotverklaring die met grote moeite tot stand is gekomen, ,,een goede start'' maar ze bevat niet ,,de radicale en fundamentele hervormingen'' die hij eerder dit jaar had voorgesteld.

De VN-chef riep op tot gezamenlijke actie om het vertrouwen in de VN te herstellen, na de verdeeldheid over Irak en een reeks interne schandalen. ,,We moeten het vertrouwen in de integriteit, onpartijdigheid en bekwaamheid om over de brug te komen van de organisatie herstellen'', zei Annan.

Hij zag ,,vitale doorbraken'' in de slotverklaring over ontwikkeling, veiligheid en mensenrechten. ,,Maar laten we eerlijk zijn tegenover elkaar en de volkeren van de Verenigde Naties. We hebben nog niet de radicale en fundamentele hervormingen bereikt die ik en vele anderen vereist achten. Scherpe verschillen, enkele daarvan substantieel en terecht, hebben bij het voorkomen hiervan een rol gespeeld'', aldus Annan.

De ,,grootste mislukking'' deed zich volgens hem voor op het terrein van ontwapening en non-proliferatie, waar ,,ijdelheid'' resultaten in de weg had gezeten.

De Amerikaanse president George W. Bush zei in zijn rede tot de Algemene Vergadering dat de VN ,,vrij moeten zijn van corruptie en verantwoording verschuldigd zijn aan de volkeren die ze dienen'', in een verwijzing naar het Iraakse olie-voor-voedselschandaal bij de VN. Bush riep ook op tot verdergaande hervormingen. Hij sprak duidelijke steun uit voor de Millennium Ontwikkelingsdoelen, zoals het halveren van armoede in 2015. De president zei bereid te zijn handelsbarrières weg te nemen als andere landen dat ook zouden doen.

Bush bepleitte een vroegtijdige aanpak van terrorisme, vaak gevoed door woede en wanhoop. ,,Er zal geen veiligheid zijn met weg te kijken of een rustig leven na te streven door de ontberingen van anderen te negeren'', zei Bush.

In een speciale zitting van de Veiligheidsraad namen de wereldleiders een resolutie aan om het aanzetten tot terrorisme wettelijk te verbieden en een andere resolutie om conflicten in vooral Afrika te voorkomen. De terrorisme-resolutie was een Brits initiatief na de aanslagen in Londen in juli.

De Nederlandse premier Balkenende riep in een rede op de top andere rijke landen op ook zo snel mogelijk zeker 0,7 procent van hun bruto nationaal inkomen aan ontwikkelingshulp te besteden. Hij deed dat namens de vijf zogenoemde `0,7'-landen – Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Luxemburg – die op dit moment als enige landen voldoen aan deze norm.

    • Robert van de Roer