AFM moet van rechter schade vergoeden

De rechtbank in Amsterdam heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) veroordeeld tot een schadevergoeding aan beleggers. Volgens de rechter heeft de beursautoriteit hun financiële schade berokkend.

Bijna honderd beleggers verlangen een schadevergoeding van ongeveer 10 miljoen euro, waarvan AFM tweederde moet vergoeden. Dat bepaalde de Amsterdamse rechtbank gisteren. Het is de eerste keer dat AFM een schadeloosstelling moet betalen.

Het gaat om beleggers die tussen 1998 en 2000 ruwweg 30 miljoen gulden (rond 13,5 miljoen euro) in commanditaire vennootschappen (cv's) investeerden. AFM had volgens de rechter de beleggers eerder moeten waarschuwen tegen de vermogensbeheerder, stichting Befra. Een Befra-bestuurder is enige jaren geleden tot vijftien maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens malversaties en fraude.

De rechtbank stelt in haar vonnis dat AFM ,,onrechtmatig'' heeft gehandeld tegenover de beleggers, omdat ze pas bijna een jaar later (maart 2000) aan de bel trok. Ook Rabobank, Friesland Bank en Van der Hoop Effektenbank hebben fouten gemaakt. Van der Hoop had een beleggersbeheersovereenkomst met Befra en bij Rabobank liepen betaal- en beleggingsrekeningen voor Befra-klanten. Waarschijnlijk verhaalt AFM een deel van de schade op deze banken.

De hoogte van de schadeloosstelling moet in een vervolgprocedure worden vastgesteld. De rechter meent dat beleggers eenderde van de schade moeten dragen, omdat ze ook verantwoordelijkheid dragen. Dat zou voor de veroordeelde partijen neerkomen op 6 à 7 miljoen euro. Zowel AFM als advocaat W. van Andel van de gedupeerde beleggers wist vanochtend niet of ze in hoger beroep gaan. Ze willen het vonnis nader bestuderen.

Van Andel van de vereniging Belangenbehartiging Commandieten Befra zei dat als AFM in beroep gaat, ook hij beroep aantekent. De advocaat zegt op hoofdlijnen tevreden te zijn met het vonnis, maar betwist dat eenderde van de financiële schade gedragen moet worden door de beleggers. Van Andel zou in hoger beroep meer accent leggen op het feit dat de inschrijving van Befra in het `register cliëntenremisiers' – een remisier is een beursagent – niet volgens de wet zou zijn verlopen. Dat is volgens hem een fout van AFM.

Als beide partijen niet in hoger beroep gaan, verwacht Van Andel niet dat AFM een nieuwe rechtsprocedure wil waarin het schadebedrag wordt vastgesteld. ,,Dat kan wel 2010 worden'', zegt hij. ,,Ik denk niet dat dat uit publicitair oogpunt verstandig zou zijn.'' Hij verwacht dat AFM zal schikken.