Advies voor omgang media met zelfmoorden

Zelfmoordgevallen moeten meer aandacht krijgen in de media, maar wel op een zorgvuldige manier. Dat stelt de Ivonne van de Ven Stichting in de gisteren uitgebrachte richtlijn `Suïcide in de Media'. De gedragscode is tot stand gekomen in samenwerking met hoogleraar psychologie A. Kerkhof van de Vrije Universiteit.

De Ivonne van de Ven Stichting zet zich in voor betere suïcidepreventie uit naam van een in 1997 door zelfmoord om het leven gekomen 32-jarige vrouw. Volgens secretaris A. Holstein is er nu zo weinig aandacht voor gevallen van zelfmoord, dat de omvang daardoor ook onzichtbaar blijft. Elk jaar plegen 1.500 mensen in Nederland zelfmoord. Nog eens tien keer zo veel mensen doen jaarlijks een poging daartoe.

Op redacties van kranten en tv-programma's is het een ongeschreven regel dat niet over zelfmoordenaars wordt bericht, tenzij er meer aan de hand is. Een voorbeeld daarvan is een moeder die zelfmoord pleegt nadat zij haar kinderen heeft omgebracht. Volgens de Ivonne van de Ven Stichting vervaagt die ongeschreven regel. Holstein: ,,Zo zag ik in het dagblad Metro een fotoreportage over een man die van het dak sprong. Op zich vinden we dat er meer aandacht voor zelfmoordgevallen moet komen, om de discussie over preventie op gang te brengen. Maar het moet niet zo zijn dat berichtgeving zelfmoord in de hand werkt.''

In de richtlijn staan aanbevelingen voor redacties. Zo wordt geadviseerd om niet op een dramatische en geromantiseerde manier verslag te doen van een zelfdoding, om imitatie te voorkomen. Een nauwkeurige uitleg van de zelfmoordmethode wordt afgeraden. Ook moet in de berichtgeving niet alleen worden ingegaan op de moeilijkheden die de overledene in zijn leven had, dat zou de indruk wekken dat de zelfmoord een redelijke oplossing was.