Actieblad wint bij Hoge Raad

Het gerechtshof in Den Haag heeft op onjuiste gronden geconcludeerd dat de huiszoeking op de redactie van actieblad Ravage in 1996 toelaatbaar was. Het Amsterdamse gerechtshof moet de zaak opnieuw onderzoeken. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Een Arnhems rechercheteam viel in mei 1996 binnen op de redactie van Ravage, een actieblad uit Amsterdam dat zich richt op ,,progressieve mensen en groepen''. Het openbaar ministerie (OM) en de politie zochten een in het blad gepubliceerde brief van de radicale milieuorganisatie Earth Liberation Front (ELF). Daarin werd de bomaanslag van eerder die maand op een kantoor van chemieconcern BASF in Arnhem opgeëist.

De redactie van Ravage had de brief al vernietigd. Bij de huiszoeking werden onder meer vier computers en gegevens van contactpersonen en redacteuren meegenomen. Enkele agenten raakten slaags met protesterende actievoerders en liepen daarbij lichte verwondingen op.

Ravage eiste een schadevergoeding van 10.000 gulden (ongeveer 4.500 euro) van de Staat en werd eind 1996 in een kort geding in het gelijk gesteld. De rechter oordeelde dat ,,de verhouding tussen doel en middelen'' uit het oog was verloren.

In 1997 kreeg de Staat in een bodemprocedure alsnog gelijk. Dat oordeel werd in 2003 bekrachtigd door het gerechtshof in Den Haag, dat geen inbreuk op de vrijheid van meningsuiting constateerde. Bovendien was het hof van mening dat Ravage zich niet op journalistieke bronbescherming kon beroepen, omdat het blad niet had beloofd de brief geheim te houden.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het blad toch het recht had zijn bron te beschermen. Bovendien vindt het hoogste rechtscollege dat de Staat had moeten toelichten waarom de inval noodzakelijk was. Het hof in Amsterdam moet opnieuw de feiten beoordelen en beslissen of de inval rechtmatig was.

De Maastrichtse hoogleraar strafrecht T. Prakken, voormalig advocaat van Ravage, denkt dat de Hoge Raad nu definitief heeft bekrachtigd dat journalisten het recht hebben om bepaalde informatie niet aan justitie te verstrekken (verschoningsrecht). ,,Uit deze uitspraak blijkt dat justitie alleen met een extreem argument, zoals terreurdreiging, journalisten kan dwingen hun informatie af te staan.''

K. Schaepman, voorzitter van de Nederlandse vereniging van journalisten (NVJ), is ,,blij dat de noodzaak van een politie-inval in een redactielokaal moet worden aangetoond''. De politie moet in dit soort gevallen volgens hem ,,erg terughoudend'' zijn in haar optreden.