Veel kansloze schoolverlaters

Nederland heeft aanzienlijk meer voortijdig schoolverlaters dan vergelijkbare landen. De uitval is het hoogst in de grote steden en onder allochtone jongeren. Allochtone jongeren zonder diploma hebben in Nederland veel minder kans op een baan dan autochtone ongediplomeerden. In geen ander land is dit verschil zo groot. Dat schrijft minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.