Tweede Kamer nog zeer verdeeld over Schiphol

Het kabinet kiest voor een beursgang om een minderheidsaandeel in de luchthaven Schiphol te verkopen. De fracties van de regeringspartijen VVD en CDA zijn nog zeer verdeeld over deze keus. De VVD is vierkant voor, het CDA is ,,in het geheel niet'' overtuigd en houdt vast aan een zogenoemde onderhandse plaatsing.

Volgens minister Zalm (Financiën, VVD) is uit onderzoek van de internationale zakenbank Lazard gebleken dat een beursgang ,,het meest voor de hand ligt''. Zalm schrijft dit aan de Tweede Kamer mede namens staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat, VVD). Lazard is tevens de financieel adviseur van het kabinet. Voor Zalm telt zwaar dat ,,de overheden meer zeggenschap houden bij een beursgang''. CDA-woordvoerder Haverkamp betwijfelt dit: ,,Bij een onderhandse plaatsing zit je zelf aan de tafel waar beslissingen worden genomen. Als je iets weggeeft ben je daar zelf bij.'' Bij een onderhandse plaatsing worden de aandelen verkocht aan een geselecteerde groep beleggers met wie de overheid afspraken kan maken over de door het rijk gewenste ontwikkeling van de luchthaven Schiphol. ,,Bij een beursgang gelden de regels voor beursgenoteerde bedrijven, daar heb je dus niks meer over te zeggen'', aldus Haverkamp.

Haverkamp vindt dat het onderzoek door Lazard juist heeft aangetoond dat onderhandse plaatsing nog altijd de voorkeur verdient. ,,Het zou in ieder geval meer op kunnen leveren'', aldus Haverkamp.

De meerderheid in de Tweede Kamer stemde begin juli in met de verkoop van een minderheid van de aandelen. In dezelfde vergadering werd op voorstel van het CDA besloten dat het rijk altijd een meerderheidsbelang moet houden. De vraag na het debat was alleen nog wat precies de beste manier zou zijn voor de verkoop. De Tweede Kamer vroeg vervolgens om daarnaar onderzoek te laten doen. Daarbij moesten de voor- en nadelen van een reguliere beursgang worden afgewogen tegen een onderhandse plaatsing van aandelen.

De oppositiepartijen GroenLinks en SP wilden voorkomen dat de aandelenverkoop leidt tot salarisverhoging van de directie van de luchthaven. Hun voorstel hierover werd aangenomen. Kort voor het debat in juli presenteerde de luchtvaartsector plannen voor betere afspraken met de omgeving en aanpassing van de geluidsnormen om ervoor te zorgen dat de luchthaven een verwachte groei van 4 tot 5 procent kan halen.