`Synergie' operaties in Afghanistan

Een informele NAVO-top in Berlijn heeft vandaag besloten tot grotere `synergie' en een `nauwe relatie' tussen de twee internationale militaire operaties in Afghanistan.

Het betreft de NAVO-missie ISAF, gericht op versterking van het Afghaanse bestuur, en de door de Verenigde Staten gedomineerde operatie Enduring Freedom, gericht op gewapende bestrijding van de Talibaan en terroristische groeperingen.

De secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, kreeg vanochtend de opdracht de plannen voor de synergie nader uit te werken, aldus zegslieden op de bijeenkomst. De beslissing vormt volgens de bronnen een compromis. De Verenigde Staten verlangden dat troepen van andere NAVO-landen voor een deel de taak van de ongeveer 20.000 Amerikaanse militairen bij Enduring Freedom zouden overnemen, en dat beide operaties onder een gemeenschappelijk commando zouden komen.

Deze ideeën waren eerder door een aantal Europese landen van de hand gewezen: Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Nederland, dat overigens met troepen zowel in ISAF als in Enduring Freedom deelneemt, was ook tegen een gemeenschappelijk oppercommando voor beide operaties.

De Amerikaanse minister van Defensie, Donald Rumsfeld, had het aan de vooravond van de top tegenover meereizende journalisten wenselijk genoemd dat de andere NAVO-landen zich meer gaan bezighouden met terreurbestrijding, en deze taak niet uitsluitend aan de Amerikanen overlaten. Zijn Duitse collega, Peter Struck, had samensmelting van ISAF en Enduring Freedom op voorhand ,,gevaarlijk'' genoemd, omdat het de op veiligheid en ordelijk bestuur gerichte NAVO-operatie ISAF zou kunnen ondermijnen, wanneer tegelijkertijd troepen gevechtsmissies uitvoeren.

Samensmelting van ISAF en Enduring Freedom is al geruime tijd een heikel punt. Sommige NAVO-landen, zoals Duitsland, willen zich beperken tot de meer vredesgerichte taken in de reeds gepacificeerde delen van Afghanistan. In het zuiden en oosten van het land, waar de VS met troepen van enkele bondgenoten (waaronder Nederland) Enduring Freedom uitvoert, is de laatste tijd sprake van toegenomen gevechtsactiviteit. De Afghaanse president Karzai uitte eerder deze week twijfel aan de zin van de gewapende strijd: naar zijn mening gaat het in het oosten van het land niet zozeer om inheems terrorisme, maar eerder om infiltraties vanuit Pakistan.