OM is arrogant 1

Het OM heeft fout op fout gestapeld in de zaak-Nienke, maar uit onderzoek is niet gebleken dat het OM niet opzettelijk bewijs heeft achtergehouden (NRC Handelsblad, 13 september). Dat is een opvallende interpretatie van de gebeurtenissen.

Het desbetreffende artikel beschrijft juist hoe het OM voortdurend bewijsmateriaal selecteerde opdat de rechter tot een veroordeling over zou gaan. Dat is ook het kenmerk van een tunnelvisie. Met name het feit dat het NFI de unieke stap zette om mondeling de twijfels over de dader met het OM te bespreken maar dat de PG besloot om de twijfels niet aan de rechters voor te leggen omdat het niet zo zou kunnen zijn dat een schuldige man niet veroordeeld zou worden, illustreert de opzet in het handelen van het OM.

Juist omdat, aldus het onderzoek, de organisatie onvoldoende checks and balances bevat en over onvoldoende mogelijkheden beschikt om een tunnelvisie te pareren, is dit derhalve geen incident zoals de minister suggereert. Het is een illustratie van de werkwijze van het OM.

    • Hoite Detmar