De wonden bloeden nog steeds

Een ex-ondernemer eiste gisteren in kort geding zes euroton terug van vermogensbeheerder Wilfred Aalders, die in augustus door een wanhopige cliënt werd neegeschoten.

Twee inwoners van Helmond eisen direct hun geld terug van Wilfred Aalders (42), eigenaar van vermogensbeheerder Trawsfynnid. De eerste, de tandarts in ruste Jos van S., zette – wanhopig geworden – zijn (vergeefse) verzoeken om terugbetaling van 600.000 euro op 23 augustus kracht bij door Aalders in zijn kantoor te Steyl (Limburg) neer te schieten waarbij Aalders in de hand werd geraakt. De tweede, oud-ondernemer René Clercx, koos voor een kort geding dat gisteren diende voor de voorzieningenrechter in Roermond. Ook bij hem gaat het om zes euroton.

De naam Aalders lag bij de zitting op ieders lippen, maar de hoofdpersoon was afwezig. ,,Na het schietincident was mijn cliënt aanvankelijk optimistisch over zijn herstel'', zei zijn raadsman Willem Russell tegen de rechter, ,,maar Aalders is thans niet in staat werkzaamheden te verrichten en vandaag voor u te verschijnen.'' De schotwonden bloeden nog steeds en hij heeft last van ernstige duizelingen, zei de raadsman.

Russell zei dat hij de rechtbank tot twee keer toe schriftelijk had gevraagd om aanhouding van het kort geding omdat Aalders, die absolute rust moet houden, hem niet inhoudelijk over het conflict had kunnen instrueren. ,,Aalders wordt zo ernstig in zijn verdediging geschaad'', aldus Russell.

Voorzieningenrechter H. Dethmers antwoordde dat hij uit de brieven van Russell niet kon inschatten hoe ernstig de verwonding van Aalders was. ,,De beschieting op zich was geen reden tot uitstel van deze zaak.'' Het algemeen belang was gediend met een snelle behandeling, ,,want de emoties lopen hoog op'', oordeelde Dethmers. Vermogensbeheerder Aalders had sinds mei van dit jaar geen vergunning meer. De financiële toezichthouder AFM heeft de vergunning van Aalders en TPC International, het moederbedrijf van Trawsfynnid, ingetrokken omdat zijn betrouwbaarheid ter discussie stond, aldus advocaat Hendrik Jan Bos van Clercx. Aalders zou op grote schaal geld bij klanten hebben opgehaald en dat hebben belegd in bedrijven waarbij hij zelf bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder was. TPC beweert de vergunning zelf te hebben ingetrokken en inmiddels niet langer actief is als vermogensbeheerder.

In zijn pleidooi zei advocaat Bos (Russell: ,,Clercx is een boezemvriend van de schietende tandarts'') gisteren dat de affaire van zijn cliënt ,,juridisch redelijk simpel'' ligt. Clercx leende gedaagde Aalders op 8 juli 1998 een bedrag van één miljoen gulden (453.780,21 euro), tegen een rente van 8 procent en een bonus van 25 procent, rekende hij voor. Dat wilde hij op 1 juli 2004, zoals was afgesproken, terug hebben. Bos: ,,Aalders zei namens Trawsfynnid iets van: `We willen wel betalen, maar we doen het niet. We hebben financiële problemen met andere clubs'.''

Bos verduidelijkte dat Clercx' lening is gebruikt voor een investering in de supermarkt Super Verhawe in Rotterdam. Advocaat Russell van Trawsfynnid vertelde dat er geen sprake was van een lening, maar van ,,een informele belegging'' in de winkel, waarbij ook een bank was betrokken. De supermarkt is ,,arglistig'' verkocht, aldus Russell, ,,zowel de bank als Trawsfynnid is omzeild.'' ,,Er moet niettemin een bedrag zijn ontvangen, dat ook in de kas van de vennootschap aanwezig hoort te zijn van circa twee miljoen euro aan goodwill en 350.000 euro aan voorraad. Trawsfynnid ontvangt hiervan 1.3 miljoen euro. Méér dan voldoende dus om de lening van Clercx van 450.000 euro terug te betalen'', stelde Russell.

Aan het slot van de zitting wees rechter Dethmers er op dat Clerckx Aalders een lening heeft verstrekt met ,,een keiharde schuldbekentenis, af te lossen per 1 juli 2004''. De complicaties in de Rotterdamse supermarkt staan daar volgens hem los van. ,,In grote lijnen wijzen we komende vrijdag in die zin vonnis.'' Raadsman Bos toonde zich tevreden: Clercx moet zijn geld van Trawsfynnid terugkrijgen.

Maar de raadsman zei dat hem veel werk wacht. Zeker nóg tien cliënten van Aalders hebben bij hem aangeklopt. ,,Zij denken dat zij vorderingen bij hem hebben tot anderhalf miljoen euro.'' Voormalig tandarts Van S. zal volgens advocaat Russel zijn geld in geen geval terugontvangen. Hij heeft de rechter gevraagd beslag te mogen leggen op diens vermogen, ,,voor de enorme schade die hij heeft aangericht''.

    • Guido de Vries