Buitenlandse uitzendkracht gelijk aan de Nederlandse

Buitenlandse uitzendkrachten die tijdelijk in Nederland werken, hebben voortaan recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun Nederlandse collega's. Dat is het gevolg van het besluit van minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) om de CAO van de branchevereniging voor uitzendbureaus ABU algemeen verbindend te verklaren. In Nederland zijn vooral veel Polen als uitzendkracht actief.

De Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) had de bewindsman gevraagd om de eigen CAO die zij dit voorjaar had afgesloten voor buitenlandse uitzendkrachten, te mogen toepassen. De Geus heeft dit verzoek gisteren afgewezen, met het argument dat de CAO van de VIA onderscheid maakt op grond van nationaliteit. Bovendien zijn enkele bepalingen over ziekteverzuim in strijd met Europese regelgeving. De Geus heeft tegelijkertijd de CAO van de ABU verplicht verklaard voor alle uitzendbureaus.

De VIA, waarbij bureaus zijn aangesloten die Poolse en andere Midden-Europese werknemers naar Nederland halen, betreurt het besluit van De Geus. Volgens de vereniging gaan bijvoorbeeld Polen er door het algemeen verbindend verklaren van de ABU-CAO financieel op achteruit. De VIA claimt dat haar arbeidsvoorwaarden gunstiger zijn dan die van de ABU. Onder de ABU-CAO wordt met de uitzendkrachten een bruto salaris afgesproken, waarvan na aftrek van belastingen en premies een netto bedrag overblijft. Onder de VIA-CAO zou alleen een netto salaris worden afgesproken.

De ABU stelt daarentegen dat de buitenlanders op deze manier nadeliger uit zouden zijn. ,,Vergoedingen als reiskosten en huisvesting, geregeld door het uitzendbureau, worden van hun netto loon afgehaald en aan de hand daarvan wordt het brutoloon berekend. Dat ligt dus lager dan bij Nederlandse werknemers. Wij vinden dat iedereen hetzelfde moet verdienen'', aldus een woordvoerder van de ABU.

De ABU-CAO zal ook gaan gelden voor uitzendorganisaties die vanuit het buitenland in Nederland actief zijn. Dit is het gevolg van een aanpassing van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid, waarmee de Tweede Kamer heeft ingestemd.