Brussel schrapt overbodige regels

Europa gaat later deze maand een begin maken met het schrappen van overbodige regelgeving. Een eerste inventarisatie van nieuwe Europese wetten leert dat op korte termijn circa 70 voorstellen kunnen worden teruggetrokken. De Europese Commissie onder leiding van de Portugees José Manuel Barroso heeft vorig jaar bij zijn aantreden aangekondigd het terugdringen van regels tot een speerpunt van het beleid te maken. Het betreft onder andere gedetailleerde Europese regelgeving op het terrein van verkoopacties, vrachtverkeer in het weekeinde en informatie op voedingsmiddelen. Centrale vraag bij het onderzoek is of de voorgestelde regels economische groei en werkgelegenheid in de weg staan. Na de referenda in Frankrijk en Nederland waarbij de Europese Grondwet werd afgewezen wordt meer nadruk gelegd op het principe dat Europese wetgeving iets moet toevoegen naar nationale regelgeving.