Autorit door België gaat geld kosten

Het gaat geld kosten om met de auto door België te rijden. België zal mogelijk al in 2007 een wegenvignet invoeren voor alle personenwagens.

Met de invoering van zo'n vignet gaan ook buitenlandse automobilisten die door België rijden meebetalen aan het lokale wegennet. Het vignet geldt niet voor vrachtwagens, omdat hiervoor net als in Nederland al het eurovignet bestaat.

Het debat over een Belgisch wegenvignet voor personenauto's kwam gisteren in een stroomversnelling door uitlatingen van de Waalse begrotingsminister Daerden, die aankondigde dat Wallonië per 1 januari 2006 een wegenvignet van 25 euro wil invoeren. Die aankondiging leidde tot protesten van de Vlaamse en Brusselse deelregeringen, die een gezamenlijke aanpak bepleiten voor heel België. In het Vlaamse regeerakkoord was al een wegenvignet aangekondigd.

Na de protesten werd Daerden teruggefloten door de Waalse minister-president Van Cauwenberghe. Hij zei dat zijn minister voor z'n beurt had gesproken. ,,Alleen een gezamenlijk vignet met Vlaanderen en Brussel is praktisch haalbaar'', aldus Van Cauwenberghe. Een al bestaande gezamenlijke werkgroep van gewesten en federale regering moet volgens hem zo snel mogelijk een akkoord bereiken.

De Vlaamse minister Van Brempt (Mobiliteit) zei dat het vignet ,,ten vroegste in 2007 maar zeker vóór 2009'' zal worden ingevoerd. De Vlaamse regering wil Vlamingen overigens fiscaal compenseren voor het wegenvignet door een verlaging van de wegenbelasting.

Ook de Waalse regering wil de eigen gewestelijke automobilisten compenseren, omdat zij al wegenbelasting betalen. Het zijn hierdoor de buitenlandse automobilisten die voor de extra inkomsten zorgen.