Waardering Skype veel te hoog

Eén plus één is vijf. Zo verklaart Ebay het verbazingwekkend hoge bedrag van 2,6 miljard dollar dat het concern voor internettelefoniebedrijf Skype op tafel heeft gelegd. Ebay hoopt dat de combinatie van zijn internetveiling, zijn dochter Paypal die internetbetalingen verzorgt, en Skype genoeg waarde zal opleveren om het prijskaartje van 43 maal de omzet over dit jaar te rechtvaardigen. Dat bedrag groeit zelfs aan naar bijna 70 maal de omzet als Ebay de aandeelhouders van Skype in 2008 nog eens 1,5 miljard dollar extra betaalt, afhankelijk van het bereiken van de prestatiedoeleinden.

Hoe is Ebay op dit bedrag uitgekomen? Het concern wijst vier punten aan waarop Skype goed van pas kan komen. In de eerste plaats zal Skype het makkelijker maken om zaken te kopen en te verkopen in transacties die meer waarde vertegenwoordigen en ingewikkelder zijn, zoals het aanschaffen van een tweedehands auto. In de tweede plaats zal Skype het marktaandeel van Ebay vergroten in landen en regio's als Japan en Scandinavië, waar Ebay op dit moment zwak is en Skype sterk.

Ten derde kan Ebay extra geld verdienen aan 'pay per call'-transacties, waarbij bedrijven Ebay een vergoeding betalen als zij iets via Skype kunnen verkopen. Ebay gaat ervan uit dat deze laatste optie miljarden waard is, gezien het feit dat bedrijven nu al tot 12 dollar over hebben per verwijzing naar hun bedrijf.

Dit ziet er zeker veelbelovend uit, maar het probleem is uiteraard het kwantificeren van de mogelijke opbrengst. Ebay hult zich echter in nevelen als het gaat om de vraag hoe het op de waardering voor Skype is uitgekomen. Aan de ene kant zou het gaan om een 'zelfstandige' waardering, maar vervolgens wordt eraan toegevoegd dat het de combinatie van de bedrijven is die voor de toegevoegde waarde zorgt. Enig cijfermateriaal zou geholpen hebben, evenals een schatting van de synergievoordelen. Anders zien de aandeelhouders zich gedwongen zelf sommetjes te gaan maken. En te oordelen naar de lauwe ontvangst lijken beleggers tot de slotsom te zijn gekomen dat één plus één nog steeds drie is.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Fiona Maharg-Bravo