VVD: hulp is niet eindeloos

Ontwikkelingssamenwerking moet in 2015 worden beëindigd, aangenomen dat de zogeheten Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties over armoedebestrijding worden gehaald.

Dat zegt de woordvoerder voor Ontwikkelingssamenwerking van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, Zsolt Szabo, aan de vooravond van de VN-top. Deze acht doelstellingen variëren van het halveren van armoede en honger, tot het verminderen van kindersterfte en het bevorderen van vrouwenrechten.

Van kabinetswege wordt deze top met omvangrijke propaganda omgeven: van enkele ministeries waaien dezer dagen witte vlaggen, honderdduizenden Nederlanders zijn inmiddels voorzien van witte polsbanden. Maar terwijl premier Balkenende en minister Van Ardenne zich opmaken in New York landen ertoe aan te sporen het Nederlandse voorbeeld te volgen en ten minste 0,7 procent van hun bruto binnenlands product aan Ontwikkelingssamenwerking te besteden, heeft Szabo ernstige twijfel aan de Nederlandse inzet op de top.

,,Van Ardenne luistert te zeer naar wat ik de ontwikkelingskolonialisten noem'', aldus de woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking van coalitiepartij VVD. Daaronder verstaat hij belanghebbenden uit ontwikkelingsorganisaties, die hopen dat ontwikkelingshulp ook na 2015 doorgaat. ,,Op die manier keten je landen vast aan de belofte dat je ook in de toekomst steeds maar met die zak geld zult komen'', zegt Szabo. Naar zijn mening moet sterker worden ingezet op het genereren van economische groei in landen van de Derde Wereld, zodat deze – naar het recente voorbeeld van India – kunnen afzien van het ontvangen van hulp.

Szabo is er geen tegenstander van dat – zoals de G8-top onlangs heeft voorgesteld – landen meer bijdragen aan de realisering van de Millenniumdoelstellingen in 2015. ,,Daarna moet het afgelopen zijn''.

,,Deze ideeën komen uit verdachte hoek'', meent Kamerlid De Haan (CDA). ,,Zelfs als de doelstellingen worden gehaald, dan zal de armoede in de wereld zijn gehalveerd, niet verdwenen.''