`Veel fouten in medicijntests'

Onderzoek dat farmaceutische bedrijven onder patiënten uitvoeren na afloop van wetenschappelijke studies naar nieuwe medicijnen, is vaak van twijfelachtige kwaliteit. Dat stelden twee Britse medisch onderzoekers dit weekeinde in het British Medical Journal. Uit archiefonderzoek leiden ze af dat zulke studies meestal niet eens worden gepubliceerd. Na afloop van een goede, dubbelblinde studie naar een nieuw geneesmiddel ronselen de bedrijven soms vrijwilligers om het nieuwe middel nog een periode te proberen. De studieduur kan oplopen tot twee jaar. Dergelijk onderzoek kent volgens de Britten zoveel methodologische fouten dat de vrijwilligers eigenlijk meehelpen aan marketing, niet aan wetenschap.