Vakbond: werkdruk crècheleidsters te hoog

Vakbond AbvaKabo ondersteunt het pleidooi van de onderzoeker Tavecchio voor groepsassistenten in de kinderopvang. Volgens de vakbond is de werkdruk van leidsters te hoog en krijgen zij te vaak taken opgelegd die er `even' bij gedaan moeten worden. ,,Daarom is het uitermate jammer dat recentelijk de groepshulpen wegbezuinigd zijn door kabinetsmaatregelen'', aldus AbvaKabo. ,,Als gevolg van de marktwerking is de focus binnen de kinderopvang de laatste tijd gericht op kostenbesparing en overleven. Het uitgangspunt zou moeten liggen op het leveren van kwaliteit en op de ontwikkeling van het kind.''

De Nederlandse Gezinsraad vindt dat de overheid zich meer moet inzetten voor het garanderen van de kwaliteit van kinderopvang. De raad presenteert naar eigen zeggen over twee weken een onderzoek waaruit blijkt dat ook ouders twijfelen aan de kwaliteit.

De MO Groep, de organisatie van ondernemers in de kinderopvang, noemt de onderzoeksresultaten ,,opzienbarend''. Volgens haar zijn vooral de randvoorwaarden voor goede kinderopvang achteruitgegaan, maar is de omgang tussen leidster en kind onveranderd goed gebleven. De MO Groep wijst er op dat er methodologische beperkingen zijn aan het onderzoek, waardoor voorzichtig moet worden omgegaan met een vergelijking door de jaren heen. Uit een ander onderzoek, zo stelt de organisatie, blijkt dat ouders de kinderopvang een cijfer van 7,5 en hoger geven.