Uitspraak in zaak-SGP had niet gemogen

,,Point d'íntérêt, point d'action'' – geen belang dan ook geen proces. Een adagium uit het Franse recht waar ons recht grotendeels aan is ontsproten. De Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft een rechterlijk verbod aan de staat uitgelokt aan de SGP de subsidie toe te kennen welke aan alle Tweede Kamer vertegenwoordigende partijen toekomt. Bij dit verbod heeft de rechtbank ten onrechte de voormelde rechtsregel miskend. Aan de eisende stichting had de vraag dienen te worden gesteld hoeveel achter deze stichting staande vrouwen er naar talen zich door een lidmaatschap van de SGP kandidaat voor verkiezingen te doen stellen. Het antwoord zou ongetwijfeld negatief zijn geweest. Doch dan kan in redelijkheid geen belang bij de eis worden verondersteld. Niet-ontvankelijkheidverklaring had dan voor de hand gelegen.

Het Internationale Vrouwenverdrag is ongetwijfeld gericht tegen de onhoudbare bejegening van vrouwen in de landen waar bijvoorbeeld de islamitische wetten onverkort worden toegepast. De positie der vrouwen in Nederland naar de opvattingen der SGP daarmede gelijk te stellen is absurd en getuigt van Paragraphenanbeterei.

    • L. van Heijningen