Tegenstrijdig

Een tip voor de gemeente Den Haag: voer onmiddellijk het woord `allochtoon' weer in. Er kleven bezwaren aan dit woord, dat is bekend, maar het alternatief dat het gemeentebestuur bedacht heeft, is onwerkbaar. Op een bijeenkomst in het stadhuis over integratie hoorde ik burgemeester Deetman en zijn wethouders gisteravond bijna in ademnood de allochtonen steeds aanduiden met: ,,Hagenaars met een niet-Nederlandse culturele achtergrond''.

Ga er maar aanstaan in de toch al lastige dialoog met je burgers. Zeven woorden tegen één, dat is een ongelijke strijd – die zeven zijn de onherroepelijke verliezer. Maar Deetman heeft de wind er goed onder bij zijn wethouders en ambtenaren, want ze bléven het zeggen, ook al schakelde de hele zaal, onder de prikkelende leiding van moderator Cees Grimbergen, al snel monter over op het verfoeide `allochtoon'.

Het was de `Dag van de Integratie' in Den Haag. Het debat met de burgers was de afsluiting van een dag vol verbroederende, of als zodanig bedoelde, activiteiten op verschillende plekken in de stad. Een goed idee, zo'n dag, want ook in Den Haag voltrekken zich ingrijpende demografische veranderingen. De niet-westerse migranten vormen nu 36 procent van de Haagse bevolking, een percentage dat in 2020 tot 45 zal zijn opgelopen. In de categorieën 0-12 jaar en 13-24 jaar is de magische grens van 50 procent al overschreden. Elk jaar zullen er 3.500 tot 4.500 migranten bijkomen – minder dan vroeger, maar nog altijd veel.

Lukt het een beetje met de integratie van al die mensen?

,,Er valt nog veel te doen, maar in vergelijking met de andere steden gaat het niet slecht'', zei Deetman. Als hij zijn stad op dit gebied een cijfer moest geven: tussen de 6,5 en de 7 min.

Grootspraak van een autoriteit? Werkelijkheidszin? Het valt op basis van zo'n avond niet vast te stellen. Daarvoor waren er te veel tegenstrijdige beweringen en getuigenissen.

Het kwam voor dat twee buurtbewoners – de een Nederlander, de ander allochtoon – diametraal tegenover elkaar stonden in de waardering van hun buurt, het Transvaalkwartier. ,,Bij ons is 88 procent allochtoon'', zei vrijwilligster Joke, ,,en het werkt gewoon niet. Ze verstaan je niet. Ze kunnen de hele dag Turks met elkaar praten en in Turkse winkels boodschappen doen, dus ze zitten volkomen vast in hun buurt – ook de vierde generatie.'' Een allochtone ondernemer uit deze buurt reageerde boos: ,,Ik herken me niet in uw negatieve beeld.''

Er waren meer negatieve geluiden, ook van allochtonen. ,,Ik proef de haat'', riep een Marokkaanse jongen. ,,Ik word door de politie aangehouden als ik met een lege jerrycan loop. Op verdenking van terrorisme! Ben ík soms degene die Van Gogh vermoord heeft? Ook wij leven met angst, de angst dat het gaat exploderen.''

Daartegenover stonden de geruststellende boodschappen van de autoriteiten en hun beleidsmedewerkers. Zij telden de zegeningen van hun vele activiteiten. De gemeente Den Haag zit niet bij de pakken neer, dat werd duidelijk. Maar zal het voldoende zijn?

    • Frits Abrahams