Spanje rekent op bestand van ETA

In Spaanse politieke kringen wordt rekening gehouden met een op handen zijnde wapenstilstand van de Baskische terreurorganisatie ETA. Bij het op gang komen van het politieke debat na het zomerreces, deze week, hebben de grotere partijen zich uitgesproken over mogelijke onderhandelingen met de ETA die tot een definitief neerleggen van de wapens moeten leiden.

Hoewel de socialistische regering van premier José Luis Rodríguez Zapatero geen commentaar heeft gegeven op een mogelijke wapenstilstand, bestaat binnen de regeringspartij de voorzichtige verwachting van een opening. De leider van de Baskische socialisten, Patxi López, verklaarde gisteren voor de Baskische televisie dat er ,,goede wil'' bestaat bij alle betrokken partijen om een dialoog op gang te brengen die moet leiden tot het verdwijnen van de ETA-terreur.

Het Madrileense hoofdkantoor van de socialisten ontkende echter in alle toonaarden op de hoogte te zijn van contacten tussen de regering en de ETA. De regering verwacht ,,geen wapenstilstand, maar het definitief neerleggen van de wapens'' door de ETA als voorwaarde voor het op gang komen van onderhandelingen.

Mogelijke gesprekken met de ETA en vooral de voorwaarden waaronder deze plaatsvinden vormen een uiterst gevoelige kwestie in Spanje. De conservatieve oppositieleider Mariano Rajoy liet gisteren weten dat het ,,zeer ernstig'' zou zijn als er onderhandelingen tussen de regering en de ETA plaatsvinden. Hoewel de conservatieve regering Aznar eerder eveneens – tevergeefs – pogingen in de richting van onderhandelingen heeft gedaan, wijst de conservatieve partij nu vanuit de oppositie iedere toenadering af zo lang ETA de wapens niet neerlegt.

Het Madrileense dagblad El Mundo meldde gisteren dat er onderhandelingen gaande zijn over een wapenstilstand met de ETA. De terreurorganisatie heeft sinds het aantreden van de linkse regering Zapatero geen aanslagen van betekenis gepleegd. Ook het gebruikelijke ,,zomeroffensief'' van bommetjes op de Spaanse stranden bleef dit seizoen uit.

Volgens de leider van de linkse federatie Izquierda Unida, Gasper Llamazares, is er daarom de facto reeds sprake van een wapenstilstand.

    • Steven Adolf