Parijs komt chauffeurs tegemoet

Frankrijk neemt toch fiscale maatregelen ter compensatie van de hoge brandstofprijzen. Het kabinet van premier Dominique de Villepin gaat daarmee voorbij aan de afspraken die de ministers van Financiën van de Europese Unie dit weekeinde in Manchester maakten. Op hun bijeenkomst daar noemden zij fiscale compensatie voor de hoge brandstofprijzen marktverstorend.

Villepin kondigde gisteren in een discussie met luisteraars van een radiozender aan dat hij ,,gehoor wil geven'' aan beroepsgroepen die extra zwaar getroffen worden door de stijging van de brandstofprijzen. Hij noemde de visserij, de landbouw en de taxibranche. De premier wil deze groepen met hulp ,,in de gelegenheid stellen dit moeilijke moment door te komen''.

De minister-president komt daarmee tegemoet aan de druk uit verschillende sectoren op de Franse regering om in te grijpen. Gisteren trokken bij Lille en Rouen protesterende vrachtwagenchauffeurs in slakkengang over de wegen. Boeren in de stad Arras reden op de fiets door het centrum om de aandacht te vestigen op hun hoge stookkosten.

De eerste concrete maatregelen kwamen gisteren van minister van Transport Dominique Perben na overleg met vertegenwoordigers van de transportsector. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 profiteren Franse transportbedrijven van een extra lastenverlichting. Deze bedraagt per vrachtwagen 366 euro tot 1.000 euro per jaar, afhankelijk van de grootte en de mate van vervuiling die de truck veroorzaakt.

Perben noemde de extra verlichting van deze zogeheten vestigingsheffing ,,in overeenstemming met de regels van de EU''. Volgens hem is er ,,nationale vrijheid om in dit soort fiscale voorzieningen in te grijpen''. De betrokken Franse heffing varieert per bedrijfstak. Vorig jaar werd ze voor de transportsector verlaagd om innovatie te bevorderen.

Naar verwachting zou Villepin vanmiddag steunmaatregelen aankondigen voor de landbouw, waaronder stimulerende maatregelen voor de productie van biobrandstof. De premier sloot een verlaging van de accijnzen op benzine gisteren uit, overeenkomstig de Europese afspraken. De Franse ministers hebben de grote oliemaatschappijen gevraagd op eigen initiatief de prijzen te verlagen, voordat zij eind deze week een onderhoud hebben met minister van Financiën Thierry Breton.

Vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) zei vanmorgen desgevraagd geen accijnsverlagingen te vragen. Ze gaat vooralsnog uit van de Europees geldende afspraken. ,,Leren omgaan met de hoge dieselprijs behoort tot de verantwoordelijkheden van een ondernemer'', aldus een woordvoerster. Wel moet de biologische component in brandstof wat TLN betreft accijnsvrij worden gemaakt. Verder bepleit de organisatie een `schommelfonds', een rekenmethode waarmee de schommelingen van de dieselprijs worden afgevlakt.