Ondernemers worden gek van de vele regels

In deze krant van 8 september stonden artikelen over de lastendruk en de gevolgen van lastenstijging voor middeninkomens (pag. 3 `Het is goedkoper als ik thuisblijf' en pag. 15 `Regels moeten dienend zijn'). Zij schetsen een beeld van de waanzinnige situatie in ons overgereguleerde land.

Als ondernemer herken ik het beeld: regels, regels, regels. En de lastendruk jaagt mensen het het arbeidsproces uit, in plaats van andersom. De regels leiden ertoe dat ondernemers niet toe komen aan wat ze het beste kunnen: ondernemen en daarmee werk voor anderen scheppen, en dat werknemers thuis gaan zitten omdat ze zich een tweede baan financieel niet kunnen veroorloven. In het MKB (waarin ik opereer) is de neiging om aan personeel te beginnen tot het absolute nulpunt gedaald. In mijn bedrijf is er werk genoeg om personeel aan te nemen, maar de risico's zijn voor mij als solo-ondernemer veel te groot. Ik heb er voor gekozen zes dagen per week te werken en me zo de ellende te besparen.

    • den Bosch
    • Daan Speetjens