`Loonkosten moeten met 1 mld omlaag'

Het kabinet moet het vertrouwen van ondernemers een impuls geven door de loonkosten volgend jaar met 1 miljard euro te verlagen. Het gaat daarbij om vermindering van de werkgeverspremies voor WW en WAO.

Dat zeggen Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, en Peter van Hoessel, directeur van onderzoeksbureau EIM. Zij blikten vanochtend terug op de resultaten die het midden- en kleinbedrijf tot nu toe dit jaar heeft behaald en liepen vooruit op de plannen die het kabinet met prinsjesdag bekend zal maken.

De twee zijn somber over de vooruitzichten voor 2006. Zij vrezen dat de maatregelen die het kabinet wil nemen om de koopkracht van de burger te verbeteren, niet voldoende zijn om het consumentenvertrouwen te herstellen. De binnenlandse vraag zal hierdoor ook volgend jaar tegenvallen, zo verwachten zij. ,,Dit is niet goed voor het ondernemersvertrouwen. Investeringen zullen zo uitblijven en het economische herstel duurt dan langer'', aldus Hermans.

De belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf wil dat het kabinet geld uit de sociale fondsen vrijmaakt om de werkgeverspremies voor WW en WAO te verlagen. Hermans vindt dat het kabinet het financieringstekort hiervoor hoger mag laten oplopen dan de 1,7 à 1,8 procent van het bruto binnenlands product die nu geraamd is.

De lastenverlichting van 1 miljard euro zal het financieringstekort met 0,2 procentpunt laten oplopen, verwachten MKB-Nederland en EIM. Van Hoessel: ,,Maar doordat je er werkgelegenheid mee creëert, is er op de middellange termijn minder geld nodig voor uitkeringen, en loopt het begrotingstekort dus weer terug.''

Volgens Hermans zullen werkgevers de lastenverlichting omzetten in extra personeel en andere investeringen. Het EIM heeft berekend dat dit zal leiden tot een extra groei van de werkgelegenheid met 7.100 banen, bovenop de 75.000 banen die het kabinet volgend jaar al verwacht. Op de middellange termijn (2006-2008) zou deze lastenverlichting ten minste 15.000 banen opleveren. Volgens Hermans zal de extra werkgelegenheid leiden tot meer vertrouwen bij de burger in de economie, en hogere bestedingen. Andere effecten die MKB-Nederland verwacht zijn een betere exportpositie van de Nederlandse handel en een grotere winstgevendheid van het bedrijfsleven.

MKB-Nederland en EIM bepleitten verder een andere besteding van het Fonds Economische Structuurversterking (FES), waarin een deel van de aardgasbaten terechtkomt. Zij vinden dat er te weinig geld wordt uitgetrokken voor kortetermijninvesteringen in het bedrijfsleven.