Gelaakte chef treedt af na ramp Katrina

Directeur Michael J. Brown van het Amerikaanse federale bureau voor rampenbestrijding FEMA is gisteren afgetreden na aanhoudende kritiek op zijn optreden na de orkaan Katrina.

Hij zei dat hij niet langer de aandacht van de hersteloperatie wil afleiden.

Vier dagen geleden was hem de leiding over de hulpverlening na orkaan Katrina al ontnomen. Vlak na de ramp vertelde president Bush nog dat Brown (,,Brownie'') met FEMA uitstekend werk leverde. De FEMA-directeur werd gisteren onmiddellijk vervangen door een man met dertig jaar ervaring in rampenbestrijding,

Brown lag al bijna twee weken onder vuur omdat hij als FEMA-directeur onvoldoende greep zou hebben op de hersteloperatie. De FEMA wordt verweten dat het hulpgoederen te traag levert. Vooral de gouverneur van Louisiana, Kathleen Blanco, liet zich uiterst kritisch over het werktempo van FEMA uit.

Uit reconstructies in enkele grote dagbladen is de laatste dagen gebleken dat binnen FEMA geen gevoel van urgentie bestond vlak voordat Katrina toesloeg.

Het vertrek van Brown laat zien hoe zeer de regering in haar maag zit met de manier waarop de hulpverlening na Katrina is aangepakt. Uit peilingen blijkt dat de president volgens het publiek is tekortgeschoten bij de reactie op de orkaan. Bush probeert het vertrouwen te herstellen door vaak naar het rampgebied te reizen, gisteren voor de derde keer.

Michael Brown werd onder Bush tot directeur van FEMA benoemd. Brown, advocaat van beroep, was afkomstig van een internationale organisatie voor Arabische paarden en volgens zijn critici nauwelijks bekend met rampenbestrijding.

Wel had hij een hechte vriendschap met een naaste medewerker van de president. Vorige week kwam hij bovendien onder vuur te liggen omdat zijn cv onjuistheden zou bevatten.

Inmiddels groeit ook de kritiek op lagere overheden over de aanpak van Katrina. Gisteren werd bekend dat het gemeentebestuur van New Orleans het aanbod van een treinmaatschappij heeft afgeslagen om na de orkaan slachtoffers te transporteren; de trein zou leeg zijn vertrokken.

Gouverneur Blanco van Louisiana geeft inmiddels toe dat zij mogelijk onvoldoende precies is geweest toen zij de dagen na de ramp in gesprekken met president Bush en andere federale vertegenwoordigers vroeg om hulp. Gebleken is dat deze uitlatingen in de praktijk niet werden gevolgd door concrete verzoeken.