Bureaucratische dictatuur rukt op

Het artikel van Maarten Huygen (Opinie & Debat, 10 september) over de voedselbank brengt een probleem naar voren dat aandacht verdient. Nederland is voor veel mensen een bureaucratische dictatuur. Eerst regels, dan mensen. De bureaucratische rompslomp en de ongeïnteresseerdheid van mensen die deze bureaucratie vertegenwoordigen is normaal en krijgt voor laagopgeleiden, vaak financieel zwakkeren, het karakter van onderdrukking en volslagen willekeur. Ik werk met mensen die vaak in een situatie verkeren waarin ze het slachtoffer zijn van dit soort mentale overmacht, de bureaucratie met alle regels en formaliteiten die voor hen nog onbegrijpelijker zijn dan voor mensen met een gedegen opleiding. Als er dan begrijpelijkerwijze niet precies wordt voldaan aan alle ditjes en datjes komen er brieven die niet begrepen worden, dwangbevelen en boetes van enkele honderden euro's, die natuurlijk ook niet voldaan kunnen worden en waartegen niet geprotesteerd kan worden. Veel van de schulden waar schuldsaneringinstanties mee te maken krijgen zijn op die manier ontstaan. Mensen komen er op een zeker moment niet meer uit en vervallen tot apathie.

Als de nieuwe zorgverzekering van start gaat verdient het aanbeveling meteen een persoonlijke coach voor deze mensen aan te stellen. Maar beter is het om vooraf de ministers en alle leden van de Tweede Kamer de folder die we onlangs thuis gestuurd kregen te laten uitleggen aan deze groep Nederlanders. Dan zal snel duidelijk worden dat dit nieuwe stelsel zal leiden tot grote groepen mensen die onverzekerd, en/of met enorme schulden toch weer moeten worden geholpen. Naast de ellende, frustratie en uiteindelijk de apathie die daar het gevolg van zijn, is dat uiteindelijk ook financieel niet voordeliger voor de staat.

    • Nieuwerkerk A
    • L. van den Bulk