Premier van Japan haalt ruime zege

De Japanse premier Koizumi heeft een onverwachts grote overwinning behaald in gisteren gehouden verkiezingen. Voor het eerst in twaalf jaar haalde zijn LPD weer een absolute meerderheid in het parlement.

Koizumi's Liberaal Democratische Partij vergrootte haar aantal zetels van 212 tot 296 in het 480 zetels tellende Lagerhuis, de belangrijkste kamer van het Japanse parlement. Midden jaren tachtig, onder de populaire premier Yasuhiro Nakasone, behaalde de partij voor het laatst een vergelijkbaar resultaat.

Junichiro Koizumi (63) schreef een maand geleden vervroegde verkiezingen uit, nadat leden van zijn eigen partij de kabinetsplannen voor privatisering van de posterijen dwarsboomden. In de verkiezingscampagne slaagde de LDP-leider erin deze controverse te tillen naar een richtingenstrijd tussen het `Japan van het verleden' en het `Japan van de toekomst'. Verrassend is niet dat Koizumi met deze laatste optie won, maar de omvang van zijn zege is dat wel. Jonge kiezers kozen massaal voor Koizumi's koers.

De ruime overwinning vergroot niet alleen de Koizumi's macht in de LDP, ze verschaft hem ook het mandaat om het Japanse bestel op enkele belangrijke onderdelen te hervormen. Daarbij mikt Koizumi niet alleen op privatisering van de posterijen, maar ook op aanpassingen van het pensioenstelsel en de sociale voorzieningen.

In 1993 verloor de LDP haar meerderheid waarmee een einde kwam aan een onafgebroken alleenheerschappij die begon bij de oprichting van de partij in 1955. Korte tijd verloor de LDP destijds ook de regeringsmacht. Sinds 1994 regeert de partij met wisselende coalitiepartners. Koizumi zal zijn coalitiegenoot echter nodig blijven houden ter controle van het Hogerhuis. Hij regeert met de kleine Komeito, de politieke arm van de boeddhistische organisatie Soka Gakkai.

Koizumi bracht de oppositie een zware nederlaag toe, met name in de grote steden. Daarmee won hij kiezers terug die de LDP lang geleden had verloren. De stedelijke middenklasse stemde sinds midden jaren negentig in groten getale op de liberaal getinte Democratische Partij (DPJ), terwijl de conservatieve LDP haar steun steeds meer op het platteland moest zoeken.

In de hoofdstad Tokio werd de DPJ nu geheel weggevaagd. Slechts één kandidaat van de DPJ wist zijn zetel te behouden, terwijl elf zetels verloren gingen. De hoofdstad telt 24 kiesdistricten die elk één afgevaardigde naar het parlement sturen. De DPJ zakte van in totaal 177 naar 113 zetels in het Lagerhuis. DPJ-leider Katsuya Okuda heeft zijn aftreden aangekondigd.