Perceptie

Moeten schrijvers zich in het publieke debat mengen? Het is een vraag die met enige regelmaat in datzelfde debat opduikt, vooral in Nederland, waar de meeste schrijvers op dit gebied niet overactief zijn. Mijn antwoord is zeer opportunisch: het hangt er helemaal vanaf wat ze te melden hebben.

Ter Braak en Du Perron tegen het fascisme? Prima.

Karel van het Reve tegen het communistische geloof? Heerlijk.

Harry Mulisch voor de Cubaanse revolutie? Liever niet.

Een actueler voorbeeld: Leon de Winter (over van alles)? Ach nee, laat maar.

Ik kom op De Winter omdat hij met zijn vrouw Jessica Durlacher wekelijks in de Volkskrant een rubriek mag vullen met zijn ervaringen als gastdocent in Californië. In de jongste aflevering valt De Winter, als neoconservatief een fervent Bush-aanhanger, Nederland en zijn media aan.

,,In Nederland'', schrijft De Winter, ,,lijkt er weinig twijfel te bestaan dat Bush de hoofdschuldige van de Katrinarampen is. Nederlanders reageren op de informatie die hen door Nederlandse correspondenten in Amerika wordt aangereikt en die is niet altijd – hoe zal ik het zeggen? – van enige persoonlijke perceptie gevrijwaard.''

Volgt een onsamenhangend betoog waarin Sean Penn (hoofdredacteur van een Nederlandse krant?) een politiek warhoofd wordt genoemd, waarin de anti-Bush-berichtgeving in de Californische kranten (volgeschreven door Nederlandse correspondenten?) wordt gehekeld en `het progressieve bestuur' van de stad New Orleans de schuld voor de ramp volledig in de schoenen geschoven krijgt.

De vraag is of de constateringen van De Winter ,,van enige persoonlijke perceptie'' zijn gevrijwaard. Ik denk het niet, en ik vraag me trouwens af wat er tegen persoonlijke perceptie is, zolang je ontzag voor de feiten hebt. Zou De Winter soms zijn perceptie hebben thuisgelaten op het gebied van het Nederlandse multiculturalisme waarover hij de Amerikaanse studenten – Heer, erbarm u over hen – gaat onderrichten?

De Winter bedoelt dan ook iets anders, hij drukt zich alleen verkeerd uit – wat je een schrijver nog wel het meest euvel mag duiden. Hij bedoelt dat die correspondenten zich laten leiden door persoonlijke vooroordelen: ze waren altijd al tegen Bush en daarom is hij ook nu hun zondebok.

Zou het? Als dat waar is, hoe is het dan te verklaren dat zelfs nogal conservatieve mediabolwerken als CNN en Time zeer kritisch over de rol van Bush bij deze ramp berichten? En wat te denken van het Amerikaanse volk waarvan 52 procent, volgens een enquête van CNN, niet meer gelooft dat Bush nog enige binnenlandse crisis van betekenis kan oplossen? Geen zinnige Nederlandse correspondent wijst Bush als hoofdschuldige aan, de algemene `perceptie', ook in Amerika, is dat er op alle niveaus is gefaald: lokaal, regionaal én federaal.

De Winter had zijn rubriek kennelijk al bij de Volkskrant ingeleverd toen bekend werd dat Bush directeur Michael Brown van het Federal Emergency Management Agency de facto had afgezet. ,,Brownie, you're doing a heck of a job'', had Bush enkele dagen eerder nog trots tegen hem gezegd. Dat was een al te persoonlijke perceptie van de president.

    • Frits Abrahams