Nuon verdubbelt winst met nieuwe boekhoudmethode

Energiebedrijf Nuon heeft in de eerste helft van dit jaar zijn winst meer dan verdubbeld vergeleken met het eerste halfjaar in 2004. Het nettoresultaat is gestegen van 146 miljoen tot 317 miljoen euro. Deze forse stijging is vooral te danken aan een nieuwe boekhoudmethode en een aantal eenmalige opbrengsten.

Vanochtend presenteerde het op één na grootste energiebedrijf van Nederland zijn halfjaarcijfers. Hieruit blijkt dat Nuon veel minder geld steekt in duurzame energie. Dit komt volgens het bedrijf omdat de subsidieregelingen zijn aangepast. Daardoor is het nu minder interessant om te investeren in de productie en levering van duurzame energie. Vorig jaar waren de totale investeringen 10 procent hoger.

Zou Nuon veranderingen in de resultaten als gevolg van de nieuwe boekhoudmethode en incidentele posten buiten beschouwing laten, dan stijgt de winst met eenderde naar 193 miljoen euro. Door deze nieuwe boekhoudmethode, International Financial Reporting Standards (IFRS) genaamd, moeten nog na te leven handelscontracten in de resultaten opgenomen worden.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om stroom die al wel verkocht is, maar nog niet geleverd. Dit veroorzaakt een positieve bijdrage van 177 miljoen euro. Ook een eenmalige bate uit de verkoop van een langlopend inkoopcontract aan Eneco zorgt voor een incidentele meevaller van 120 miljoen euro. Zonder IFRS en deze meevaller zou het bedrijfsresultaat, vergeleken met vorig jaar, met 14 procent zijn gestegen tot 317 miljoen euro. Nu is dat 508 miljoen euro.

Verder neemt het aantal Nederlandse klanten van het energiebedrijf af. Nuon wijt dit aan de toegenomen concurrentie. De omzet `elektriciteit' daalde dan ook met 3 procent. De omzet `gas' steeg, ondanks minder klanten, met 16 procent. Dit komt door hogere gasprijzen. Ook leverde Nuon België hier een belangrijke bijdrage aan. Daar steeg het aantal klanten wel.

Indien het IFRS-effect buiten beschouwing zou worden gelaten, dan daalde de totale omzet met 3 procent. De gestegen omzet door hogere gasprijzen wordt volledig gecompenseerd door de lagere omzet van `elektriciteit'. Zonder het IFRS-effect zou deze omzet met maar liefst 17 procent gedaald zijn. Hoe de resultaten zich zullen ontwikkelen durft Nuon niet te zeggen wegens de fundamentele onzekerheid op de markt voor grondstoffen.

Ook is de invloed als gevolg van het wetsvoorstel tot splitsing van Nederlandse energiebedrijven op Nuon nog erg onzeker. Het kabinet wil de energiebedrijven splitsen in een handelspoot en een netwerkbedrijf. Daarna mogen de huidige eigenaren, gemeenten en provincies, een minderheidsaandeel in de netwerken verkopen. Dit zal deze lagere overheden eenmalig vele miljarden opleveren.