Molens in zee verdelen CDA en VVD

CDA en VVD twisten over de plannen van minister Brinkhorst (Economische Zaken) voor de aanleg van windmolenparken in zee. Brinkhorst wil daarvoor de komende jaren nog 1 miljard euro beschikbaar stellen.

Tot nu toe zijn de plannen voor twee grote windmolenparken goedgekeurd, een bij Egmond en de ander bij IJmuiden. Tegen de plannen is door diverse organisaties wel bezwaar gemaakt. Bij Egmond zouden 36 windmolens in zee worden gebouwd. Beide parken leveren gezamenlijk 220 megawatt aan energie op. Op prinsjesdag wordt officieel bekend dat Brinkhorst tot 2013 via het Fonds Economische Structuurversterking (FES) 1 miljard euro beschikbaar wil stellen voor de verdere ontwikkeling van windenergie op zee.

Op het ministerie liggen volgens een woordvoerder van Economische Zaken nog dertig plannen te wachten op goedkeuring. De VVD-fractie in de Tweede Kamer vindt het ,,zo wel mooi genoeg''. Woordvoerder De Krom zegt een tegenstander te zijn van grootschalige parken. ,,Die leveren enorme risico's op en 70 procent van de tijd doen ze helemaal niks. Of het waait niet of het waait te hard en dan moeten de molens uitgezet worden. Verder is het risico van storingen veel groter'', aldus De Krom. Voorlopig moet het wat hem betreft blijven bij de twee goedgekeurde windparken. De VVD gaat de andere aanvragen pas serieus bekijken als het effect van de eerste parken ,,zeer gunstig'' is.

Het CDA vindt dat de subsidie vooral gericht moet zijn op innovatie. ,,We moeten geen geld stoppen in de exploitatie van die parken, dan wordt het letterlijk geld in zee storten'', aldus CDA-woordvoerder Hessels. Het CDA wil vanaf nu ,,een gefaseerde aanpak'' waarbij om de paar jaar wordt bekeken wat het effect is geweest: ,,We moeten leren van de vorige activiteit.'' Volgens Hessels is het daarom ondenkbaar dat er dertig nieuwe parken bij zullen komen. De woordvoerder van Economische Zaken zegt dat de CDA-opstelling ,,prima past in het voornemen van de minister''. Die is volgens hem ook voor een gefaseerde aanpak.

Eerder al had Brinkhorst de subsidiëring van windenergie gestopt wegens het overstelpende aantal aanvragen waardoor te veel subsidie zou moeten worden uitgekeerd. In de nieuwe regeling die volgend jaar zal gelden is daarom een plafond aangebracht waar het totaal aan subsidies niet boven mag komen. Een andere reden voor het stilleggen van de aanleg was dat het milieu, in het bijzonder de trekvogels, schade ondervindt van de parken.

De energieproducenten willen in 2020 met de zeewindenergie 6.000 megawatt opwekken waarmee jaarlijks zes miljoen huishoudens van energie kunnen worden voorzien. Met de beide parken en windmolens op land ligt het percentage duurzame energie op 3 tot 5 procent. Volgens Europese regels zou het al 9 procent moeten zijn.

WWW.NRC.NL: dossier Energie en Milieu