Meer geld voor probleemkinderen

Het kabinet trekt 25 miljloen euro extra uit voor de invoering van een elektronisch dossier voor elke nieuwe baby. Hierin komt informatie te staan over het kind, de gezinssituatie en de omgeving. Het consultatiebureau beheert de dossiers tot de negentiende verjaardag van het kind. Maatschappelijk werkers, politie en scholen kunnen problemen melden aan het consultatiebureau. Bij meer dan één melding komen hulpverleners in actie. Voor het elektronisch systeem, dat moet voorkomen dat instanties langs elkaar heen werken, was eerder al 3,5 miljoen euro uitgetrokken.