Kwaliteit van de kinderopvang neemt sterk af

De kwaliteit van veertig procent van de kinderdagverblijven in Nederland is onvoldoende. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO), betaald door het ministerie van Sociale Zaken, dat vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Sinds de eerste peiling in 1995 is de kwaliteit sterk gedaald.

Het NCKO deed in 1995 en 2001 eenzelfde kwaliteitspeiling. In 1995 scoorde geen enkel kinderdagverblijf onvoldoende. In 2001 scoorde 6 procent onvoldoende, in 2005 is dat veertig procent. Ongeveer 200.000 kinderen van 0 tot 4 jaar gaan naar een crèche.

De daling in kwaliteit is zichtbaar op alle onderzochte onderdelen. In 2005 is de kwaliteit onvoldoende bij de onderdelen `individuele zorg' (veilige binnen- en buitenruimten, veilige klimrekken, een handdoek en zeep in het toilet, goed afgeschermde stopcontacten, eigen slaapplek voor ieder kind) en `activiteiten' (gebruik van spelmateriaal dat de ontwikkeling van het kind stimuleert zoals muziekinstrumenten, blokken, klei). Het onderdeel `Ruimte/ meubilering' (dat wil zeggen: kindvriendelijke aankleding van de ruimte, afgeschermde hoeken voor de kinderen om zich terug te trekken) en `taal' (praten met de kinderen) scoren net voldoende. Het onderdeel `interacties' (de dagelijkse omgang met de kinderen) haalt wel ruim een voldoende.

Het NCKO heeft geen apart onderzoek gedaan naar de oorzaken van de daling van kwaliteit. Louis Tavecchio, hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam en een van de onderzoekers, vermoedt dat de explosieve groei van de kinderdagverblijven in de afgelopen jaren een van de oorzaken is. Daarnaast is er een tekort aan gekwalificeerd personeel en een hoge werkdruk. Door de nieuwe Wet Kinderopvang neemt het aantal kinderen dat gebruik maakt van opvang af. De bezuinigingen die daardoor nodig zijn, zullen de kwaliteit niet ten goede komen, denkt Tavecchio.

Aan het onderzoek werkten zeven onderzoekers mee van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het NCKO vindt de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagverblijven over het algemeen zorgwekkend. Tavecchio: ,,De dalende trend van de afgelopen tien jaar moet worden omgebogen. In Nederland zien we de crèche als een plek waar het kind wordt opgevangen, niet als een plaats waar het kind ook wordt opgevoed. In de Scandinavische landen is dat anders, daar zijn leiders ook volwaardige opvoeders. Als we willen dat de kinderopvang meer is dan louter ópvang en voor ouders aantrekkelijk, zullen we grootscheeps moeten investeren in haar kwaliteit.''

    • Sheila Kamerman