Inkomen gezin terug op niveau van 2000

Nederlandse huishoudens hebben hun besteedbare inkomen de afgelopen vier jaar fors zien dalen. Het gemiddelde besteedbare inkomen is terug op het niveau van 2000.

Dit blijkt uit het rapport over de Nederlandse economie in 2004 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen heeft gepresenteerd. Na een aarzelend herstel van de economie in 2004 was de eerste helft van dit jaar opnieuw sprake van een terugval. De Nederlandse economie deed het de afgelopen periode slechter dan het Europese gemiddelde, terwijl de Europese Unie als geheel het weer slechter deed dan de economieën van de Verenigde Staten, Japan of China.

Over volgend jaar liet het CBS zich voorzichtig uit.

De daling van het besteedbare inkomen is het gevolg van de loonmatiging waartoe eind 2003 de aanzet is gegeven en van de stijging van sociale lasten en pensioenpremies. Aangezien huishoudens minder geld ter beschikking hebben om uit te geven, stagneren de consumptieve bestedingen. Dat treft vooral de uitgaven aan duurzame consumptiegoederen zoals auto's. Het consumentenvertrouwen is bovendien al vier jaar laag.

Vorig jaar daalde de werkgelegenheid met 120.000 banen. Dit was de sterkste daling van de werkgelegenheid in 20 jaar, aldus het CBS. De werkloosheid bedroeg vorig jaar 6,5 procent. Dit jaar verwacht het CBS een stabilisatie van de werkloosheid. Er zijn tekenen van herstel van de werkgelegenheid, zoals een stijging van het aantal vacatures en een toename van uitzendwerk.

De export nam in 2004 sterk toe, al was er voornamelijk sprake van doorvoer en slechts in beperkte mate van een stijgende export van Nederlandse goederen. Wel is de uitvoer de motor van de Nederlandse economie geworden. Hij heeft die rol overgenomen van de overheidsbestedingen.

VERVELENDE JAREN: pagina 11