Asielbeleid

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) komt woensdag naar de Tweede Kamer om te debatteren over de resultaten van haar asielbeleid.