Verhuizen naar het buitenland

Tot de dag van emigratie betaalt u alle belastingen in Nederland; daarna belast uw nieuwe woonstaat in beginsel alles, ook inkomsten uit Nederland. Toch houdt de Nederlandse belastingdienst greep op sommige inkomsten zoals overheidspensioen en de AOW-uitkering. De buitenlandse belastingdienst laat u wat dat betreft met rust. Dat is zo geregeld in belastingverdragen. Afgezien van wat die verdragen aan de Nederlandse fiscus toewijzen, beschouwt de Belastingdienst u als een buitenlander. Niettemin kunt u vragen of hij u als binnenlands belastingplichtige wil blijven behandelen.

Op het eerste gezicht is dat een bijna masochistische aanhankelijkheidsbetuiging aan de belastingdienst die u misschien net wilt ontvluchten. De aardigheid van zo'n keuze is evenwel dat u dan onverminderd gebruik kunt maken van de Nederlandse aftrekposten zoals die voor alimentatie, lijfrentepremies en giften, alsook nog twee jaar de aftrek van hypotheekrente op uw nog niet verkochte huis kunt claimen. De keuze voor binnenlandse belastingplicht kan ook voordelig zijn als uw fiscale partner in Nederland blijft wonen.

De Belastingdienst geeft enige informatie in een folder over emigratie (www.belastingdienst.nl), maar raadpleeg ook een belastingadviseur in Nederland en uw nieuwe woonland.

De auto die u meeneemt, vormt een apart verhaal. Om te beginnen moet u hem formeel uitvoeren. Daarvoor heeft u te maken met de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer, nu RDW (zie: www.rdw.nl). U moet onder meer de kentekenplaten inleveren. Het is verstandig meteen een uitvoerkenteken aan te vragen. Daarmee kunt u nog twee weken in Nederland rijden als u de verzekering aanhoudt. De hele procedure kost nog geen 25 euro en is in een paar weken afgerond. Zij is nodig omdat een geëmigreerde kentekenhouder aansprakelijk blijft voor allerhande verplichtingen zoals het betalen van motorrijtuigenbelasting en verzekering. Het is een stuk ingewikkelder de uitvoer achteraf te regelen.

Is de uitgevoerde auto jonger dan zes maanden of heeft hij minder dan 6.000 kilometer gereden, dan kunt u omzetbelasting (BTW) terugkrijgen via een speciale belastingaangifte. De luxebelasting op auto's (BPM) kunt u niet terugvragen. Het kan best zijn dat uw nieuwe woonland een lager BTW-tarief heeft of gunstige regelingen kent voor auto's die als onderdeel van een verhuisboedel het land inkomen. Dan is het aantrekkelijk voor uw vertrek uw oude auto in te ruilen voor een nieuwe.

    • Aertjan Grotenhuis