Terugkeren naar Nederland wordt onmogelijk gemaakt 2

Naar aanleiding van het voorpagina-artikel `Universiteiten willen meer buitenlanders' wijs ik op het feit dat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), geleid door minister Verdonk, reeds meer dan tien jaar opzettelijk een ontmoedigingsbeleid hanteert tegen niet-Nederlandse studenten die aan een Nederlandse universiteit een studie willen volgen. Bij hun aanvraag voor een verblijfsvergunning voor studiedoeleinden moeten niet-Nederlanders vooraf aantonen dat de beoogde studie c.q. het studieonderwerp in het land van herkomst (of in aangrenzende staten) niet wordt gegeven. In geval naar de mening van het IND de beoogde studie wel in het eigen land of in de regio kan worden gevolgd, wordt een dergelijke aanvraag afgewezen en/of geen visum verstrekt. Pas nadat in uitspraken door het Europese Hof voor Mensenrechten te Straatsburg het Nederlandse beleid werd veroordeeld, heeft de Nederlandse staat (IND) bakzeil gehaald en de beperkende bepalingen voor studenten uit EU-landen (slechts) afgezwakt.

    • Mr. L.B.J. Movig