Terugkeren naar Nederland wordt onmogelijk gemaakt 1

Met stijgende verbazing las ik het artikel op de voorpagina van 5 september over de wens van universiteiten om meer buitenlanders aan te trekken. Bijvoorbeeld als minister Brinkhorst op de Opiniepagina van dezelfde krant zegt, dat Nederland meer moet doen om aantrekkelijk te worden voor hoogopgeleide migranten. Het klimaat moet open en tolerant zijn, en de bureaucratische barrières moeten verdwijnen, aldus Brinkhorst. Wel, als terugkerende academicus kan ik getuigen dat het onmogelijk gemaakt wordt voor buitenlanders om naar Nederland te komen, of voor Nederlanders om terug te keren vanwege de vele regeltjes en eisen die worden gesteld aan de komst naar Nederland van families die niet afkomstig zijn uit een land van de EU. Wij hebben een zaak lopen tegen minister Verdonk, die mijn Amerikaanse vrouw geen verblijfvergunning wil verschaffen, omdat ik geen vaste baan heb. Wie heeft er gehoord dat men staat te springen om vaste banen aan oudere werknemers te geven? En een andere uitspraak van Brinkhorst: ,,Universiteiten willen studenten beter voorbereiden op een baan in een steeds internationaler wordende arbeidsmarkt.'' Ik kan dat eenieder afraden als ze dat al van plan zijn later terug naar Nederland te komen. Waarschijnlijk bedenkt het kabinet tegen die tijd nog andere redenen om je te weren. Reken er ook maar niet op dat je een beroep kunt doen op de rechten van de mens, of het familierecht.

    • Dr. N.P.M. Kuin