Talloze mogelijkheden

Jaarlijks studeren zo'n 3.000 rechtenstudenten af. Van hen kiezen er 1.000 voor de advocatuur. Zij hoeven nauwelijks te zoeken naar een baan; de kantoren zijn op zoek naar hen. Of het nu goed of slecht gaat met de economie, advocaten hebben het altijd druk. De economische recessie van de afgelopen jaren betekende een forse toename van het aantal ontslag-, incasso- en faillissementszaken. Ook stijgt het aantal rechtsbijstandsverzekeringen in hoog tempo, waardoor burgers gemakkelijker een advocaat inschakelen. Volgens de auteurs van `De stand van de advocatuur 2005' zorgde de uitbreiding van de Europese Unie eveneens voor extra werk door veranderingen op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Daarbij is het werk de afgelopen jaren ook een stuk internationaler geworden. Sommige kantoren hebben allianties met kantoren in andere lidstaten. Bovendien hebben met name Engelse advocatenkantoren de laatste jaren vestigingen in Nederland geopend of zijn fusies aangegaan met Nederlandse kantoren.

Vooral de grote advocatenkantoren beconcurreren elkaar hevig. Zowel op tarieven en kwaliteit – grote klanten hebben geen vast kantoor meer maar gaan per zaak op zoek naar de meeste expertise – als op (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Zo hebben veel kantoren bedrijfsabonnementen op sportscholen en regelingen voor kinderopvang. Kantoor Stibbe heeft zelfs een eigen crèche, de Stibbe Kribbe. Ook deeltijdwerk hoort inmiddels tot de mogelijkheden. Mede hierdoor is ruim 35 procent van de advocaten vrouw. Toch zijn zij als maat of partner sterk ondervertegenwoordigd. Maar volgens de auteurs van het jaarboek zal daar binnenkort verandering in komen.