`Sodoms zaad' misbruikt

Hoe ver reikt de vrijheid van de schrijver? Mag een historisch romancier naar believen gebruik maken van geschiedwerken? Die vragen zijn actueel nu blijkt dat schrijfster Anja Sicking in haar roman De stomme zonde zonder bronverwijzing grote stukken heeft geparafraseerd en overgenomen uit het boek Sodoms zaad in Nederland van de neerlandicus en rechtshistoricus Theo van der Meer. Sickings uitgeverij Contact heeft gisteren besloten om aan De stomme zonde een tekst met een bronvermelding toe te voegen.

Sickings roman, in deze krant besproken als `een knap boek' over een `tragische figuur' (Boeken 17-06-05), gaat over een achttiende-eeuws dienstmeisje dat komt te werken bij een muziekuitgever met een verborgen homoseksueel leven. De schildering van de homoheksenjacht van 1730, de eerste grootscheepse vervolging van homoseksuelen uit de Nederlandse geschiedenis, leunt zwaar op diverse passages in het boek Sodoms zaad, waarop Van der Meer in 1995 aan de Vrije Universiteit promoveerde. Het tijdschrift Ons Amsterdam, dat in het deze week verschenen nummer een recensie van De stomme zonde publiceert, spreekt zelfs van plagiaat: `levensgeschiedenissen, taalgebruik en manieren van doen van sodomieten, bijzonderheden over de vervolging van 1730 [zijn] op zo goed als letterlijke wijze knippend en plakkend ontleend aan Van der Meer.'

Van der Meer zelf beaamt desgevraagd dat Sicking hem heeft ,,overgeschreven – punt uit. Natuurlijk heeft een schrijfster alle vrijheid om te fictionaliseren en om historische authenticiteit in haar boek te brengen, maar Sicking is te ver gegaan. Als zonder verwijzing hele passages en formuleringen overgenomen worden, worden alle historici, vooral in de narratieve geschiedschrijving een prooi.''

Wat de historicus verder steekt is dat op de achterflap van De stomme zonde staat dat het gaat over een `tot nu toe onderbelicht gedeelte van de geschiedenis van de Republiek', dat Sicking ook in interviews niet naar zijn boek verwees, en dat zij na zijn eerste klachten niet adequaat reageerde. Dat gebeurt dus nu, na overleg met uitgeverij Contact, in de volgende (derde) druk van De stomme zonde. De rectificatie komt ook in de op stapel staande Duitse en Engelse vertaling. Schrijfster Anja Sicking wilde geen commentaar op het besluit geven.