SGP-bestuurders moeten hun Paulus-studie over doen 2

De Haagse rechtbank heeft de overheid verboden nog langer subsidie te verstrekken aan de Staatkundig Gereformeerde Partij, omdat deze vrouwen discrimineert. De SGP is niet alleen een enge en achterlijke club, zij is ook weinig consequent. Vrouwen zouden uitsluitend zijn voorbestemd om huisvrouw te worden. Zij behoren geen openbare ambten te vervullen en kunnen zelfs geen lid van de partij worden. Wel wordt van hen verwacht dat zij gebruikmaken van hun actief kiesrecht om de mannenbroeders aan zetels te helpen. Daarnaast zijn de staatkundig gereformeerden fervente aanhangers van het Huis van Oranje. Maar daar passen zij hun bijbelse redeneringen niet op toe. Of zou het de SGP zijn ontgaan dat het hoogste openbare ambt in ons land al 115 jaar wordt vervuld door vrouwen?

    • Peter Hofman Kolk