SGP-bestuurders moeten hun Paulus-studie over doen 1

De aangehaalde tekst uit 1 Kor. 14, 34 in NRC Handelsblad van 7 september waarin de vrouw het zwijgen wordt opgelegd in de bijeenkomst van de gemeente, is niet van Paulus maar betreft een latere invoeging van rond 100 van onze jaartellling. Ook de tekst uit Efeze 5, 22-23 is niet van Paulus zelf maar ontstond tussen 80 en 100. Dat het ontluikende christendom vrijwel ogenblikkelijk na Paulus' dood de vrouw in de ban gedaan heeft, kan deze radicale apostel niet aangerekend worden. Het uitdagende van het lezen van de echte Paulus' brieven is dat hij daarin uitgaat van een volledige gelijkstelling van man en vrouw in het huwelijk, in de gemeentebijeenkomsten en voor wat betreft het uitoefenen van het apostolaat. De genoemde Priscilla was één van zijn lievelingsvrouwen voor wie hij geen woorden genoeg kon vinden om haar te prijzen. Misschien is het een idee voor de bestuurders van de SGP om hun Paulus-studie nog eens over te doen?

    • Willem van Hoorn Oegstgeest