Schreeuwend duur 2

In reactie op het artikel `Schreeuwend duur' (W&O 3 sept) wil ik vermelden dat er misschien nog een manier is om de kosten voor schoolboeken op de middelbare school te verlagen. Er wordt al jaren gewerkt met de methode om studieboeken te huren, wat de kosten behoorlijk drukt.

Nu werken kinderen voor meerdere vakken met een studieboek en bijbehorend werkboek, waarin ze antwoorden schrijven. Het studieboek is te huur; het werkboek niet. Nu is dit werkboek geen gewoon schriftje, maar een net zo `glossy' uitgevoerd boek als het studieboek, en aan het eind van het jaar wordt het weggegooid; er is immers in geschreven.

Afgelopen juni was ik op het eindexamenfeestje van mijn buurmeisje van 18, alwaar zij onder gejuich haar stapels dikke, dure werkschriften 6vwo in het vuur gooide. Ik bladerde nog snel even door een werkboek wiskunde en vroeg me af of daar nu werkelijk geen volgende leerling in had kunnen werken. Wat is er mis met een leeg werkschriftje naast zo'n werkboek, waarin je dan kunt schrijven, om het werkboek het volgend jaar weer door te geven aan een nieuwe leerling?

Per e-mail

    • Karin van As