Reacties 2

In `Het verhaal van ...' vertelde de Iraakse dichter Salah Hassan vorige week over zijn gedichte e-mail aan Allah en de hate-mail die hij terugkreeg. Zeven lezers reageerden.

De e-mail aan God van Salah Hassan, of beter gezegd zijn e-mail aan Allah, geeft precies weer hoe ik mij voel ten opzichte van onze `God'.

Laten wij even vergeten wiens heilige naam wij aanroepen in bittere tijden: Allah, God, Jaweh, Jehova, Here. Al deze namen zijn geprezen en worden in eerbied gebruikt tot op de dag van vandaag.

Maar in een verwarrende samenleving, die het woord van de Almachtige hanteert met het doel andersdenkenden te vermoorden, klopt niets meer van de eerste regel, die iedere religie ons leert: `Hebt elkander lief'.

Het kan voor Salah Hassan een, overigens schrale, troost zijn dat ook veel protestanten en katholieken het gevoel hebben dat hun God na de Eerste Wereldoorlog of na de Franse Revolutie in slaap is gevallen door het eenstemmige engelengezang, dat blijft hameren op een vreedzame wereld.

Salah Hassan is niet alleen, zijn verdriet is niet in woorden te spellen, maar in Nederland heeft hij in ieder geval mensen die zijn Allah en onze God dezelfde vragen stellen zonder het verschil tussen God en Allah te gebruiken als reden voor moord.

Laat dichters leven/werken, zij zijn de spiegel van de samenleving.

    • Maria A.H. Snijders-Mol