Reactie

Het interview met CDA'er Bert de Vries vorige week leverde twee brieven op. Hieronder volgt er een.

In het zaterdagbijvoegsel van 3 en 4 september geeft Bert de Vries toelichting op zijn onlangs verschenen boek `Overmoed en onbehagen'. De Vries heeft aangedurfd een tegendraads geluid te laten horen, iets waar het CDA anno 2005 nog steeds idioot veel problemen mee heeft. Er is echter een groot maar. Het door De Vries bekritiseerde kabinetsbeleid is grotendeels een uitvoering van de plannen zoals die zijn geformuleerd in het CDA-verkiezingsprogramma `Betrokken samenleving, betrouwbare overheid 2002-2006'. De hervorming van de WAO, het nieuwe zorgstelsel, de nieuwe kinderopvangwet, de wet prepensioen, VUT en levensloop: ze stonden allemaal uitgewerkt in dit programma.

Ik heb moeite met de kritiek van CDA'ers op de stevige hervormingsplannen van het kabinet. Niet alleen omdat de vergrijzing en de globalisering wel degelijk enorme gevolgen hebben en nog zullen hebben voor onze economie, maar vooral omdat zij wel erg laat met hun kritiek komen. Op 22 en 23 februari 2002 keurden zowel de CDA-partijraad als het CDA-congres het verkiezingsprogramma goed, zonder noemenswaardige amenderingen. Als secretaris en eindredacteur van de programcommissie stond ik die dagen Bert de Vries terzijde toen hij als interim-voorzitter het nieuwe programma met verve verdedigde. ,,Eigentijds, zeer concreet en zeer geschikt'', zo betitelde De Vries in die dagen het programma in een interview in een speciale CDA-krant.

Bert de Vries verdient veel respect voor zijn grote verdienste voor het CDA, voor zijn ophoudelijke betrokkenheid met mensen die het minder breed hebben en voor het feit dat hij kritiek durft te leveren op het beleid van de eigen partij. Het blijft echter vreemd dat de man die eindverantwoordelijk was voor het verkiezingsprogramma dat de basis vormde voor het huidig kabinetsbeleid nu, een paar jaar na dato, lijkt te schrikken van de gevolgen van diezelfde plannen.

De Vries zou wel een punt hebben gehad als hij Balkenende had verweten de plannen uit het eigen programma op het terein van gezins-, onderwijs- en armoedebeleid niet voldoende uit te voeren. Op deze cruciale terreinen laat het kabinet echt steken vallen. Of we het willen of niet, dit kabinet vaart een koers waaraan De Vries in 2002 zijn goedkeuring heeft gegeven. Een juiste koers waarvoor Balkenende veel meer steun zou moeten krijgen, vooral van de jongste generaties, want de premier is juist met de toekomst bezig en niet, zoals De Vries suggereert, in het verleden blijven hangen.

    • Alex Krijger Haren