Provincies wijzigen risicokaarten

Provinciale kaarten waarop de risico's op rampen en zware ongevallen staan ingetekend, worden vanaf 1 januari veranderd om te voorkomen dat terroristen misbruik maken van de gegevens.

Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Op de provinciale risicokaarten op internet kunnen burgers nu nagaan welke risico's zich in hun woonomgeving bevinden, zoals bedrijven met gevaarlijke stoffen. Daarbij worden ook de zogenoemde effectafstanden vermeld, bijvoorbeeld de reikwijdte van een explosie van een LPG-tankstation in de omgeving.

Uit de gegevens blijkt dat een LPG-station een gevaar oplevert in een straal van 300 meter, maar bij een chloorwagen bij Delfzijl is die straal tien kilometer. Die effectafstanden worden vanaf 1 januari niet meer vermeld. Burgers die dat nog steeds wel willen weten kunnen die informatie opvragen bij het bevoegd gezag.

Gisteren liet het kabinet weten dat het schrappen van de effectafstanden in verband staat met ,,recente terroristische aanslagen in het buitenland en de in Nederland gevoelde dreigingen voor dergelijke aanslagen''. Het kabinet ,,vindt nu veiligheid belangrijker dan onbeperkte toegang tot openbare overheidsinformatie'' via de risicokaart. Volgens het kabinet kan een ,,kwaadwillend persoon'' met de effectafstanden ,,vrij eenvoudig op internet bekijken op welke objecten een aanslag de grootste impact heeft''.

De provincies lagen de afgelopen maanden overhoop met minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) over dit onderwerp. De minister eiste dat de provincies de effectafstanden van de risicokaarten verwijderden, maar de provincies weigerden dat. Zij vinden dat de burgers zich op de hoogte moeten kunnen stellen van de potentiële gevaren waaraan zij blootstaan. Na de vuurwerkramp in Enschede, in mei 2000, besloot de overheid de burgers meer openheid te geven over de gevaren in hun leefomgeving. De provincies kregen zelfs de wettelijke plicht die informatie openbaar te maken. Maar na 11 september 2001 vond Binnenlandse Zaken het, met het oog op de terroristische dreiging, niet meer verstandig dergelijke informatie openbaar te maken.