Opleiding aan universiteiten en hogescholen niet gelijk

Wouter Bos schrijft in NRC Handelsblad van 7 september onder meer: ,,Stel universiteiten en hogescholen aan elkaar gelijk.''

Hiermee geeft hij blijk van een gebrek aan kennis van het hoger onderwijs. Ten eerste kan worden opgemerkt, dat het onderwijs bij universiteiten en hogescholen van verschillend niveau zijn. De bacheloropleidingen aan universiteiten hebben vwo-leerlingen als instroom, terwijl de bacheloropleidingen aan de hogescholen havo-leerlingen als instroom hebben. Dit heeft uiteraard zijn gevolgen voor het niveau van de desbetreffende opleidingen.

Ten tweede kan worden opgemerkt, dat het docentenkorps bij universiteiten een andere taakstelling en achtergrond heeft dan het docentenkorps aan hogescholen. Universiteitsdocenten hebben doorgaans een wetenschappelijke opleiding en een promotieonderzoek afgerond. Hun taakstelling bestaat over het algemeen uit het verzorgen van colleges en het verrichten van wetenschappelijk of toegepast onderzoek. Hogeschooldocenten daarentegen hebben uitsluitend een onderwijstaak en zijn fulltime bezig met het verzorgen van colleges. Onderzoek behoort nagenoeg nooit tot hun takenpakket. Dit is overigens niet zo vreemd daar men hier zelf geen ervaring mee heeft en in een groot aantal gevallen zelf geen wetenschappelijke opleiding heeft afgerond.

Het moge duidelijk zijn dat universiteiten en hogescholen niet aan elkaar gelijk zijn. Beide typen onderwijsinstellingen onder één noemer brengen, leidt vooral tot onduidelijkheid.

    • Dr. Rein de Boer