Nog geen lerarentekort

Van een lerarentekort, dat al jaren wordt aangekondigd, is anno 2006 nog geen sprake. Oudere leraren blijven langer les geven dan destijds verwacht, zegt een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Door het gebrek aan carrièremogelijkheden – je begint als docent en je eindigt als docent – was het zo dat leraren rond hun veertigste vaak het onderwijs verlieten om iets anders te gaan doen. Maar doordat het aantal banen in de private sector de laatste jaren ook is afgenomen, was `in het onderwijs blijven' voor velen de meest veilige optie. Om diezelfde reden zijn de lerarenopleidingen de laatste tijd ook weer populair, waardoor een tekort aan leraren tot nu toe wordt voorkomen.

Volgens de woordvoerder is het nu zelfs zo dat studenten die net van de opleiding afkomen lastig een baan vinden. Dat komt doordat scholen geen zekerheid hebben rondom hun financiering en vervolgens wachten met het aannemen van nieuwe mensen.

Voor 2010 wordt wel voorspeld dat er een tekort zal zijn aan leraren. De komende jaren gaan veel van hen met pensioen. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs zijn er in 2010 jaar 19.000 nieuwe leraren nodig, terwijl dan slechts 11.000 de opleiding voltooien.

Volgens de AOb concurreren de startsalarissen in het onderwijs nu nog redelijk met die in het bedrijfsleven. Maar door het gebrek aan carrièremogelijkheden zal het verschil met het bedrijfsleven toch groter worden naarmate leraren ouder worden.

En dat terwijl er wel hard wordt gewerkt. Onlangs bleek uit cijfers van het CBS dat leraren van alle werknemers het meest onbetaald overwerken. In de sector werken 290.000 mensen.